ISBN: 978-83-62409-82-2
Rok wydania:2018

Liczba stron:324
Format:125x205
Oprawa:miękka
Fragment
Spis treści
cena:34.90 zł
nasza cena:26.00 zł

 

Siła kształtująca – łac. nisus formativus,
popęd życiowy, wzrost organiczny, formowanie,
plastyczność. Pierwotnie termin alchemiczny
na określenie samorzutnej organizacji materii,
który w nowej filozoficznej odsłonie (Bildungstrieb)
powrócił w pismach Immanuela Kanta, Friedricha
Schellinga i Johanna Wolfganga Goethego.
Tomasz Majewski nie dowierza ideom, gdy domykają
znaczenia i dziełom, gdy zwracają się ku ideologiom.
Ufa tylko artefaktom i myślom, które żyją, to znaczy
wymykają się interpretatorom. A zatem uwaga!
Monada i nomada w jednej osobie.
dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ
Humanistyka „ponad podziałami” uprawiana przez
Tomasza Majewskiego jawi się jako wolna od poznawczego
hybris; nie tyle sceptyczna, co raczej aspirująca
do rzadko dziś praktykowanej cnoty pokory poznawczej.
Jest to humanistyka szukająca własnego epistemicznego
idiomu, określająca na nowo swą tożsamość
tak wobec filozofii, nauki, jak i – co w tych rozważaniach
szczególnie dogłębnie eksplorowane – sztuki. (…)
Siła kształtująca znajdzie na pewno czytelników
w gronie kulturoznawców, humanistów różnych
specjalności i stanowić będzie zaczyn ważkich dyskusji
o specyfice badań humanistycznych, o ich badawczej
oraz etycznej odpowiedzialności.
dr hab. Dorota Wolska, prof. UW

Siła kształtująca – łac. nisus formativus, popęd życiowy, wzrost organiczny, formowanie, plastyczność. Pierwotnie termin alchemiczny na określenie samorzutnej organizacji materii, który w nowej filozoficznej odsłonie (Bildungstrieb) powrócił w pismach Immanuela Kanta, Friedricha Schellinga i Johanna Wolfganga Goethego.

 

Tomasz Majewski nie dowierza ideom, gdy domykają znaczenia i dziełom, gdy zwracają się ku ideologiom. Ufa tylko artefaktom i myślom, które żyją, to znaczy wymykają się interpretatorom. A zatem uwaga! Monada i nomada w jednej osobie.

dr hab. Tomasz Bocheński, prof. UŁ

 

Humanistyka „ponad podziałami” uprawiana przez Tomasza Majewskiego jawi się jako wolna od poznawczego hybris; nie tyle sceptyczna, co raczej aspirująca do rzadko dziś praktykowanej cnoty pokory poznawczej. Jest to humanistyka szukająca własnego epistemicznego idiomu, określająca na nowo swą tożsamość tak wobec filozofii, nauki, jak i – co w tych rozważaniach szczególnie dogłębnie eksplorowane – sztuki. (…) Siła kształtująca znajdzie na pewno czytelników w gronie kulturoznawców, humanistów różnych specjalności i stanowić będzie zaczyn ważkich dyskusji o specyfice badań humanistycznych, o ich badawczej oraz etycznej odpowiedzialności.

dr hab. Dorota Wolska, prof. UWr

Fragment
Spis treści