1. Ogólne informacje o sklepie.
  1. Sklep internetowy [zwany dalej „Sklepem”], działający pod adresem www.officyna.com.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Officyna s.c. z siedzibą w Łodzi [zwanym dalej „Wydawnictwem”], nr NIP 728-27-88-303, nr REGON 101329325.
  2. Sklep zajmuje się sprzedażą produktów znajdujących się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
  3. Dane kontaktowe:
   Wydawnictwo Officyna s.c.
   Urszula Urbaniak
   Łukasz Urbaniak
   Przędzalniana 99
   93-114 Łódź
   tel. 508 156 066
 2. Rejestracja.
  1. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza zamówienia na stronie Wydawnictwa zgodnie z opisem zawartym na tej stronie.
  2. Mogą Państwo także zalogować się na stronie Wydawnictwa jako zarejestrowani użytkownicy. Pierwsze zalogowanie wymaga rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i wyrażenia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Wydawnictwo. Sklep w takiej sytuacji będzie rozpoznawał Państwa jako swoich stałych użytkowników. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne, aby założyć konto użytkownika.
  3. Na podstawie danych z formularza zamówienia wystawimy fakturę VAT lub paragon i dostarczymy zamówione towary pod wskazany przez Państwa adres.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej możecie Państwo także wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz informacji o promocjach i specjalnych ofertach Wydawnictwa.
 3. Zasady zakupów i płatności.
  1. Sklep prowadzi sprzedaż książek i innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
  2. Wybrany produkt można od razu umieścić w koszyku lub najpierw zapoznać się z jego szczegółowym opisem, zawartym na stronie www.officyna.com.pl i następnie zdecydować się na zakup.
  3. Zamówienia przyjmowane są przez Wydawnictwo za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa.
  4. Cena towaru - wskazana w jego opisie na stronie www.officyna.com.pl - staje się dla Państwa wiążąca w chwili złożenia przez Państwa zamówienia danego towaru. Ceny towarów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT, podawane są w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych opłat celnych.
  5. Składając zamówienie przez formularz zamówienia dostępny na stronie Wydawnictwa zawieracie Państwo z Wydawnictwem umowę sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów.
  6. W zamówieniu dokonujecie Państwo wyboru zamawianych produktów, ich ilości oraz wskazujecie adres wysyłki i dane kontaktowe.
  7. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
   - za pobraniem
   - przedpłata
  8. Płatność za pobraniem oznacza, że Wydawnictwo wysyła Państwu zakupiony produkt, a płatność za niego następuje przy odbiorze dostarczonej przesyłki.
  9. W sytuacji, kiedy Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny (np. z powodu wyczerpania nakładu), zostaniecie Państwo o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni, najpóźniej jednak niż w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Państwa zamówienia. Wydawnictwo ma prawo z tego powodu, w wskazanym powyżej terminie, odstąpić od umowy zawartej z Państwem.
 4. Koszty wysyłki.

            Koszty dostępnych do wyboru przez klienta metod przesyłki w przypadku zamówień krajowych wynoszą:


płatności w momencie składania zamówienia - przelewu internetowego lub przelewu dowolnego na rachunek (przedpłata):
- Poczta Polska (list polecony ekonomiczny lub paczka ekonomiczna) 8 zł
- Kurier 16 zł

płatność przy odbiorze:
- Poczta Polska (paczka ekonomiczna) 12,00 zł

 

Koszty przesyłki zagranicznej są ustalane przy każdym zamówieniu indywidualnie, prosimy pisać na adres: sprzedaz@officyna.com.pl. Przesyłka jest realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) lub firmy kurierskiej. Nie jest możliwa płatność przy odbiorze przesyłki.

Towar jest wysyłanie w przeciągu dwóch dni o złożenia zamówienia (płatność przy odbiorze) bądź wpłaty na konto (przedpłata).

Zamawiający otrzymuje paragon bądź fakturę.

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy.
 1.  
  1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje Państwu jako konsumentom prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy sprzedaży zamawianych książek lub innych towarów bez podania przyczyny w terminie 10 dni, liczonym od dnia dostarczenia Państwu towaru. W tym celu należy w wskazanym powyżej terminie 10 dni złożyć stosowne oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysłać je najlepiej wraz ze zwracanym towarem oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), na adres: Wydawnictwo Officyna s.c. Przędzalniana 99 93-114 Łódź z dopiskiem: „Zwrot”
  2. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia Państwu towaru.
  3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwracany towar musi być kompletny i nie może być w żaden sposób zniszczony lub uszkodzony.
  4. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu jako konsumentom w wypadkach:
   1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
   2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
   3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
   4. dostarczania prasy.
  5. W przypadku zgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (5.1) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość Sklep dokonuje zwrotu ceny zakupionego w Sklepie towaru na wskazany przez Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na adres podany przez Państwa w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie czternastu dni od dnia zwrotu towaru Sklepowi. W takiej sytuacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres.
  6. W przypadku niezgodnego z przepisami wskazanej powyżej ustawy (5.1) skorzystania przez Państwa jako konsumentów z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży zawieranej na odległość i zwrotu towaru, koszt jego odesłania do Państwa przez Sklep ponosicie Państwo.
 2. Reklamacje.
  1. Reklamowany produkt przez Państwa (posiadający wady fabryczne, niezgodny ze złożonym zamówieniem itd.) wraz z opisem przyczyny reklamacji oraz dowodem zakupu (w szczególności fakturą VAT), prosimy dostarczyć lub odesłać niezwłocznie na adres:
   Wydawnictwo Officyna s.c.
   Przędzalniana 99
   93-114 Łódź
   z dopiskiem: „Reklamacja”
  2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.
  3. Sklep rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
  4. W przypadku uznania przez Sklep Państwa reklamacji, wadliwy produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sklep wedle Państwa życzenia zaoferuje do wyboru inne, dostępne w Sklepie produkty lub zwróci Państwu cenę towaru.
  5. W przypadku uwzględnienia przez Wydawnictwo złożonej przez Państwa reklamacji Wydawnictwo wystawi niezwłocznie stosowną fakturę korygującą i prześle ją Państwu na wskazany adres.
 3. Ochrona danych osobowych.
  1. Rejestrując się na stronie WWW Wydawnictwa lub składając zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Wydawnictwa i ich przetwarzanie przez Wydawnictwo w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Zarówno podanie przez Państwa danych osobowych, jak i zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne Wydawnictwu do zrealizowania zawartej z Państwem umowy.
  2. Dane osobowe są chronione zgodnie z brzmieniem ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich.
  3. Przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
 4. Postanowienia końcowe.
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Sklepu mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego.
  2. Postanowienia Regulaminu Sklepu rozdziału 5 - "Prawo odstąpienia od umowy" nie mają zastosowania w przypadku klientów Sklepu nie będących konsumentami.


Opinie i pytania dotyczące pracy księgarni internetowej Officyna.com.pl prosimy przesyłać na adres officyna@officyna.com.pl.