Kulturoznawca, adiunkt w Instytucie Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oddział w Łodzi. Autor tekstów poświęconych reprezentacjom Zagłady, wizualnemu dyskursowi pamięci i teorii kultury popularnej zamieszczanych w „Tekstach Drugich”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, „Estetyce i Krytyce”. Redaktor naukowy antologii Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna (Warszawa 2009) oraz wspólnie z Anną Zeidler-Janiszewską Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia (Łódź 2009). Obecnie pracuje nad książką podejmującą idee przedstawicieli Szkoły frankfurckiej w kontekście reinterpretacji praktyk kultury popularnej: jazzu, filmu animowanego i komiksu.


Książki tego autora: