Seria wydawnicza Officyny nosząca tytuł "Filozofia francuska", redagowana przez Bogdana Banasiaka, którą otwiera (zmienione i rozszerzone oraz uzupełnione o posłowie) wznowienie jednego z przełomowych dzieł filozoficznych XX wieku, "O gramatologii" Jacquesa Derridy, ma w intencji obejmować publikację prac z zakresu filozofii wywodzących się z kręgu języka francuskiego. Dotyczy to zarówno "mistrzów myśli" wieku ubiegłego (m.in. Derrida, Deleuze, Foucault, Klossowski, Nancy), jak i tradycji tego obszaru językowego, począwszy od wieku XVII. Nadzieją inicjatorów serii jest więc to, by polskiemu czytelnikowi w sposób rozmyślnie wybiórczy, ale i względnie kompleksowy prezentować szczególny wkład oryginalnej filozofii francuskiej w uniwersalne dzieło myśli refleksyjnej.