(ur. 1985) – socjolog i filozof, interesuje się socjologią historyczną, teorią dyskursu, historią robotniczą, historią pojęć, filozofią polityczną. Redaktor działu krytyczne nauki społeczne w czasopiśmie Praktyka Teoretyczna. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Socjologii i Antropologii Społecznej Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (CEU) poświęconą mobilizacji politycznej i emancypacji intelektualnej robotników w okresie rewolucji 1905 roku. Publikował m.in. w Thesis ElevenContention i Journal of Historical Sociology. Niedługo ukaże się jego książka poświęcona politycznej nowoczesności w Królestwie Polskim (projekt NCN realizowany w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego).


Książki tego autora: