Tomasz Swoboda - tłumacz i literaturoznawca, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu
Szczecińskiego. Zajmuje się głównie teorią i historią literatury oraz krytyką przekładu. Publikował w wielu czasopismach
literackich i naukowych w Polsce (m.in. „Literatura na Świecie”, „Fraza”, „Konteksty”, „Teksty Drugie”, „Topos”, „Twórczość”)
i za granicą (Francja, Holandia, Hiszpania, Czechy i Turcja). Laureat nagrody „Literatury na Świecie” za przekład (2008) oraz
Nagrody im. Andrzeja Siemka (2010) za "Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot"
Publikacje autorskie:
- "To jeszcze nie koniec?"
- "Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot"
- "Powtórzenie i różnica"
Wybrane przekłady:
- "Mowa słowa. Szkice o literaturze" (aut. M. Leiris)
- "Śnienie i życie" (aut. G. de Nerval, wspólnie z Ryszardem Engelkingiem)
- "Roland Barthes" (aut. R. Barthes)
- "Siła powieści" (aut. R. Caillios)
- "Czarodziejki" (aut. J. Starobinski, wspólnie z Maryną Ochab)

 

Tłumacz i literaturoznawca, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się głównie teorią i historią literatury oraz krytyką przekładu. Publikował w wielu czasopismach literackich i naukowych w Polsce (m.in. „Literatura na Świecie”, „Fraza”, „Konteksty”, „Teksty Drugie”, „Topos”, „Twórczość”) i za granicą (Francja, Holandia, Hiszpania, Czechy i Turcja). Laureat nagrody „Literatury na Świecie” za przekład (2008) oraz Nagrody im. Andrzeja Siemka (2010) za "Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot".

Publikacje autorskie:

- "To jeszcze nie koniec?"

- "Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot"

- "Powtórzenie i różnica"

Wybrane przekłady:

- "Mowa słowa. Szkice o literaturze" (aut. M. Leiris)

- "Śnienie i życie" (aut. G. de Nerval, wspólnie z Ryszardem Engelkingiem)

- "Roland Barthes" (aut. R. Barthes)

- "Siła powieści" (aut. R. Caillios)

- "Czarodziejki" (aut. J. Starobinski, wspólnie z Maryną Ochab)


Książki tego autora: