Rudolf Arnheim (1904-2007) – teoretyk sztuki, filmu i psychologii percepcji. Urodzony w Berlinie, studiował psychologią, filozofię, historię sztuki i historię muzyki. Od lat 20-stych pisał artykuły o filmie, sztuce i literaturze. W 1939 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych gdzie wywarł ogromny wpływ na historię i psychologię sztuki. Wykładał na Sarah Lawrence College, New School for Social Research, Harvard University i University of Michigan.

Jest autorem m.in. Film as Art (1932), Art and Visual Perception (1954/1974), Visual Thinking (1969), Entropy and Art (1971), The Dynamics of Architectural Form (1977), and The Power of the Center: A Study of Composition in the Visual Arts (1988). Sztuka i percepcja wzrokowa: psychologia twórczego oka od momentu swojego wydania stała się tytułem klasycznym, uznawana jest za jedną z najważniejszych książek XX wieku, która zrewolucjonizowała myślenie o twórczej aktywności człowieka.


Książki tego autora: