Absolwentka Teatrologii UŁ. Współredagowała Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze wspólnie z Ireną Lewkowicz i Leszkiem Karczewskim (Łódź 2003), Zeszyty Naukowe Kulturoznawców wspólnie z Leszkiem Karczewskim, Ewą Kobyłecką i Piotrem Olkuszem (Łódź 2008) oraz pismo satyryczne Hreja wspólnie z Małgorzatą Loeffler i Katarzyną Kuropatwą (Łódź 2003). Autorka artykułów poświęconych refleksji nad współczesnym teatrem, redaktorka katalogów festiwalowych.


Książki tego autora: