kulturoznawca
i filmoznawca, adiunkt w katedrze
Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej
Uniwersytetu Gdańskiego
w ramach programu Narodowego
Centrum Nauki „Fuga”. Absolwent
filmoznawstwa na Uniwersytecie
Łódzkim i kulturoznawczych studiów
doktoranckich na Uniwersytecie
SWPS w Warszawie. Zajmuje się
przemianami kultury wizualnej,
a także historią kina i kultury popularnej.
Autor książek: „Prosto z ulicy.
Sztuki wizualne w dobie mediów
społecznościowych i kultury uczestnictwa
– street art” (2017) oraz
„Miasto atrakcji. Narodziny kultury
masowej na przełomie XIX i XX
wieku. Kino w systemie rozrywkowym
Łodzi” (2013); redaktor (wraz z Moniką
Rawską) antologii „Papierowi
bandyci. Wypisy z powieści obiegu
trywialnego do 1939 roku” (2017).
Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki
Polskiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, laureat nagrody
im. Inki Brodzkiej-Wald za najlepszą
rozprawę doktorską z dziedziny humanistyki
dotyczącą współczesności.

 

Kulturoznawca i filmoznawca, adiunkt w katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu Narodowego Centrum Nauki „Fuga”. Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim i kulturoznawczych studiów doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zajmuje się przemianami kultury wizualnej, a także historią kina i kultury popularnej. Autor książek: „Prosto z ulicy. Sztuki wizualne w dobie mediów społecznościowych i kultury uczestnictwa – street art” (2017) oraz „Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi” (2013); redaktor (wraz z Moniką Rawską) antologii „Papierowi bandyci. Wypisy z powieści obiegu trywialnego do 1939 roku” (2017). Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat nagrody im. Inki Brodzkiej-Wald za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny humanistyki dotyczącą współczesności.


Książki tego autora: