Friedrich Nietzsche (1844-1900), filozof niemiecki, jeden z najgłośniejszych myślicieli w dziejach filozofii, najsilniej oddziałujący na całą współczesną humanistkę. Autor głośnych dzieł m.in. Tak rzekł Zaratustra, Poza dobrem i złem, Z genealogii moralności czy Narodziny tragedii, a poza tym wielotomowego Nachlassu (nieznanego polskiemu czytelnikowi, a obszerniejszego niż dzieła opublikowane) obejmującego liczne szkice, zapiski i fragmenty. Znany przede wszystkim jako bezpardonowy krytyk tradycji filozofii i kultury w ogóle. Historia nadczłowieka to, jego zdaniem, historia nihilizmu, czyli panowania sił reaktywnych i woli negacji albo też tryumf niewolników („słabych”, „podłych”, „miernych” – „stada”). Wskutek tego zachodzi powszechne stawanie się-reaktywnymi wszystkich sił, stawanie się-niewolnikami wszystkich ludzi i stawanie się-chorym wszelkiego życia: wszelkie działanie jest już tylko reakcją, przestaje zaś być afirmacją. Z kolei część pozytywna jego dzieła to m.in. wola mocy (świat jako wielość ścierających się w chaosie kwantów energii), wieczny powrót (powraca tylko to, co potrafi afirmować swą różnicę) i enigmatyczna figura Nadczłowieka.


Książki tego autora: