Profesor filozofii, kierownik Zakładu Teorii Kultury w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ. Zajmuje się gł. Sade`em, F. Nietzschem oraz współczesną filozofią francuską (J. Derrida, G. Deleuze, M. Foucault, P. Klossowski, G. Bataille). Autor pierwszej polskiej monografii Derridy: Filozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacquesa Derridy (1995, 1997, 2007) (nagroda im. K. Szaniawskiego oraz Ministra Edukacji Narodowej), Sade`a: Filozofia integralnej suwerenności. Zarys systemu Markiza de Sade (wyd. II, poprawione i uzupełnione, pt. Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci Boga”, 2006), oraz pracy: Słońce ekstazy, noc melancholii. Rzecz o Raymondzie Rousselu (2007). Inicjator i Prezes nieoficjalnego Towarzystwa im. Markiza de Sade (1989 rok), inicjator i dyrektor „Festiwalu Filozofii” oraz „Nietzsche seminarium” [http://ph-f.org/]. Tłumacz licznych książek i tekstów z filozofii i literatury francuskiej (nagroda Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich za przekład J. Derridy, O gramatologii), współpracownik czasopism „Nowa Krytyka”, „Hybris”, „Lamus”, „ΣΟΦΙΑ” oraz „[fo:pa]”; dziennikarz telewizyjny, radiowy i prasowy, realizator videoclipów („Fryderyk” ’94 za teledysk Zanim zrozumiesz Varius Manx), muzyk (współzałożyciel i basista Rendez-Vous) [http://bb.ph-f.org/].


Książki tego autora: