Prof. dr hab., kulturoznawca, estetyk, kierownik Zakładu Studiów Kulturowych w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na estetyce krajobrazu.

Redaktorka Naczelna czasopisma „Polish Journal of Landscape Studies” oraz serii wydawniczej „Krajobrazy”. Współautorka strony internetowej www.studiakrajobrazowe.amu.edu.pl


Książki tego autora: