Literaturoznawca, filmoznawstwa; profesor nadzwyczajny w Zakładzie Badań Kulturowych UJK w Kielcach. Specjalizuje się w historii kina, krytyce filmowej i komunikacji audiowizualnej. Interesuje się również literaturą, kulturą i sztuką Lwowa w I połowie XX wieku. Autorka książek: Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku (doktorat IBL PAN), Kino i film we Lwowie do 1939 roku (habilitacja Uniwersytet Łódzki) oraz antologii tekstów Mniszkówna i co dalej… w polskim kinie oraz Od „Sodomy i Gomory” do „Pépé le Moko”. Film zachodnioeuropejski w polskiej prasie 1918-1939. Recenzje.


Książki tego autora: