Magister filozofii, doktorant w Zakładzie Teorii Kultury w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego. Okazjonalnie tłumacz i autor tekstów filozoficznych. Zajmuje się filozofią ze szczególnym uwzględnieniem historiozoficznej problematyki nowoczesności w niemieckiej i francuskiej filozofii XVIII i XIX wieku. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą romantycznym diagnozą oraz źródła nihilizmu europejskiego.


Książki tego autora: