Profesor w Instytucie Kultury i Komunikowania SWPS w Warszawie, wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk o Kulturze PAN. Zajmuje się estetyką i filozofia kultury. Autorka książek Antynaturalistyczny program badań nad sztuka i jego współczesne kontynuacje (Poznań 1983), Sztuka, mit, hermeneutyka (Warszawa 1988) , Między melancholią a żałobą (Warszawa 1996), Życie w kontekstach: rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami z Zygmuntem Baumanem i Romanem Kubickim (Warszawa 2009). Redaktorka licznych tomów zbiorowych, w tym Pisanie miasta - czytanie miasta (Poznań 1997), Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, wspólnie z Janem Stanisławem Wojciechowskim (Poznań 1998), Nowoczesność jako doświadczenie: dyscypliny, paradygmaty, dyskursy, wespół z Ryszardem Nyczem (Warszawa 2008), Perspektywy badań nad kulturą, współredakcja Ryszard Kluszczyński (Łódź 2008) oraz Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętnienia (Łódź 2009) wespół z Tomaszem Majewskim i Mają Wójcik.


Książki tego autora: