Seria wydawnicza „Nietzsche”, redagowana przez Pawła Pieniążka, ma na celu prezentację najgłośniejszych i najciekawszych opracowań myśli „wielkiego filologa”, zarówno należących do tradycji (niemieckie odczytania autorstwa Jaspersa, Löwitha, Finka, Simmla), względnie nowszych (francuskie interpretacje pióra Deleuze’a, Derridy, Klossowskiego, Bataille’a), jak i najnowszych (powstałych na gruncie amerykańskim m.in. Kaufmanna czy Schachta). Intencją inicjatorów serii jest pokazanie jak najszerszego spektrum odczytań dzieła Nietzscheańskiego, które wciąż jest żywe i wciąż silnie inspiruje.