Jeden z najważniejszych myślicieli XX wieku. Urodził się 19 listopada 1925 w Poznaniu. We wrześniu 1939 roku wraz z rodzicami opuścił Polskę i pojechał na wschód. W Związku Radzieckim zdał maturę, rozpoczął studia, a potem wstąpił do I Armii Wojska Polskiego.W wojsku rozpoczął studia socjologiczne w Akademii Nauk Społecznych i Politycznych. Następnie studiował na Uniwersytecie Warszawskim u prof. Stanisława Ossowskiego i prof. Juliana Hochfelda (którego został asystentem). Kierował Katedrą Socjologii Ogólnej. Tam też obronił doktorat „Socjalizm brytyjski: źródła, filozofia, doktryna polityczna” i uzyskał habilitację na podstawie rozprawy „Klasa, ruch, elita: studium socjologiczne dziejów angielskiego ruchu robotniczego”. Był pierwszym redaktorem naczelnym „Studiów Socjologicznych”. W roku 1968, na skutek wydarzeń marcowych zmuszony został do opuszczenia Uniwersytetu. Wyjechał do Izraela, gdzie przez dwa lata wykładał na Uniwersytetach w Tel Awiwie i Hajfie. Następnie przeniósł się razem z rodziną do Anglii, gdzie od 1971 roku do emerytury w 1990 roku kierował Wydziałem Socjologii na Uniwersytecie w Leeds. Od tego momentu publikuje głównie w języku angielskim. W międzyczasie gościnnie wykładał w Stanach Zjednoczonych, Australii i Nowej Funlandii. Od roku 2004 jest rektorem Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach koło Białowieży. W 1989 roku za książkę „Nowoczesność i zagłada” został uhonorowany Europejską Nagrodą Amalfi, a w roku 1998 otrzymał Nagrodę im. Theodora W. Adorno.


Książki tego autora: